×

کسب رتبه درجه یک برتر اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای اولین بار در استان کردستان توسط مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج

برادر ارجمند جناب آقای دکتر مرادویسی     ریاست محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت        کسب رتبه درجه یک برتر  کشوری برای اولین بار در کردستان  توسط مرکز پزشکی بعثت را به شما و یکایک پزشکان ارجمند ، اعضای محترم هیات علمی  و پرسنل تلاشگر آن…