×

صدور پروانه مطب

مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان

1- دو قطعه عکس رنگی

2-یک عدد پوشه جلد شیشه ای

3-تصویر کارت نظام پزشکی

4-تصویر تمام صفحات شناسنامه

5-تصویر کارت ملی

6-تصویر پروانه دائم پزشکی

7-اصل گواهی نهائی بازاموزی

8-اصل و تصویر پروانه مطب قبلی

9-اصل فیش های واریزی ذیل

10-تصویر کارت پایان خدمت

11-تکمیل فرم درخواست پروانه مطب و سایر فرمهای مربوطه

12-گواهی پرداخت حق عضویتهای سالیانه تا پایان سال1394

13-گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان ( عمومی / تخصصی ) ( در مورد دانش آموختگان خارج از کشور و دانشگاه ازاد نیاز نمی باشد )

14-اصل و تصویر گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی و در مورد متخصصین گواهی تعیین وضعیت تعهدات آموزشی ( ضریب k )

15- تصویر دانشنامه تخصصی و ارائه مدرک تخصصی تکمیلی ( فلو شیپ ) به تائید اداره کل آموزش وزارت بهداشت

16-مدارک اختصاصی متناسب با نوع پروانه :

الف ) پزشکان ودندانپزشکان استخدام رسمی کشور و لشگری : ارائه نامه از محل استخدام مبنی بر عدم نیاز در ساعت غیر اداری منضم به آخرین حکم کارگزینی )

ب ) پزشکان و دندانپزشکان متخصص در حال گذراندن ضریب k

ج ) پزشکان و دندانپزشکان مشروط به شاخص جمعیتی : ارایه نامه از سازمان نظام پزشکی حوزه غعالیت مبنی بر دایر بودن مطب فعال

د ) پزشکان و دندانپزشکانی که از طریق کمیسیون تبصره 7 مجوز مشروط اخذ نموده اند : ارایه مدرک دال بر استمرار شرایط ذکر شده در بند مورد استناد .