×

صدور پروانه مطب

مدارک لازم جهت صدور پروانه مطب پزشکان و دندانپزشکان

۱- دو قطعه عکس رنگی

۲-یک عدد پوشه جلد شیشه ای

۳-تصویر کارت نظام پزشکی

۴-تصویر تمام صفحات شناسنامه

۵-تصویر کارت ملی

۶-تصویر پروانه دائم پزشکی

۷-اصل گواهی نهائی بازاموزی

۸-اصل و تصویر پروانه مطب قبلی

۹-اصل فیش های واریزی ذیل

۱۰-تصویر کارت پایان خدمت

۱۱-تکمیل فرم درخواست پروانه مطب و سایر فرمهای مربوطه

۱۲-گواهی پرداخت حق عضویتهای سالیانه تا پایان سال۱۳۹۴

۱۳-گواهی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان ( عمومی / تخصصی ) ( در مورد دانش آموختگان خارج از کشور و دانشگاه ازاد نیاز نمی باشد )

۱۴-اصل و تصویر گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی و در مورد متخصصین گواهی تعیین وضعیت تعهدات آموزشی ( ضریب k )

۱۵- تصویر دانشنامه تخصصی و ارائه مدرک تخصصی تکمیلی ( فلو شیپ ) به تائید اداره کل آموزش وزارت بهداشت

۱۶-مدارک اختصاصی متناسب با نوع پروانه :

الف ) پزشکان ودندانپزشکان استخدام رسمی کشور و لشگری : ارائه نامه از محل استخدام مبنی بر عدم نیاز در ساعت غیر اداری منضم به آخرین حکم کارگزینی )

ب ) پزشکان و دندانپزشکان متخصص در حال گذراندن ضریب k

ج ) پزشکان و دندانپزشکان مشروط به شاخص جمعیتی : ارایه نامه از سازمان نظام پزشکی حوزه غعالیت مبنی بر دایر بودن مطب فعال

د ) پزشکان و دندانپزشکانی که از طریق کمیسیون تبصره ۷ مجوز مشروط اخذ نموده اند : ارایه مدرک دال بر استمرار شرایط ذکر شده در بند مورد استناد .