×

انعقاد قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

احتراما به استحضار می رساند با توجه انعقاد قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران و انتخاب شرکت خدمات بیمه ای امید مشاور به عنوان مجری قرارداد ثبت نام بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حادثه اعضا محترم سازمان و خانواده آنها در قالب دو…